Serena Zacchigna

Mednarodni center za genski inženiring in biotehnologijo ICGEB, Italija

Speaker 1

Biografija: SSerena Zacchigna je leta 2000 zaključila študij medicine na Univerzi v Trstu (Italija). Po doktoratu na Mednarodni šoli za napredne študije ISAS v Italiji je med letoma 2006 in 2008 kot podoktorska raziskovalna sodelavka delala v Laboratoriju Petra Carmelieta na Inštitutu za biotehnologijo v Leuvenu (Belgija), kjer je raziskovala nevrovaskularne povezave. Leta 2009 se je vrnila v Trst, kjer se je najprej pridružila Mednarodnemu centru za genski inženiring in biotehnologijo ICGEB, kjer ima od leta 2015 tudi svojo raziskovalno skupino. Trenutno je tam vodja laboratorija za srčnožilno biologijo in je strokovni vodja bioeksperimentalnega centra. Je tudi predstavnica centra ICGEB v odboru agencije OZN za bioetiko, ki je ključni medagencijski aparat za deljenje informacij z organizacijami, ki se na meddržavni ravni ukvarjajo z vprašanji bioetike, predvsem pa z regulacijskimi in etičnimi vidiki na področju uporabe genskega zdravljenja, urejanju genomov in celičnega zdravljenja.
Od leta 2016 sodeluje tudi z Oddelkom za medicino Univerze v Trstu. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na dialog med različnimi tipi celic, ki se med razvojem in boleznijo nahajajo v srcu. Preučuje predvsem molekularne mehanizme, ki posredujejo med endotelialnimi celicami in kardiomiociti, s katerimi se zavzema za učinkovito neovaskularizacijo po srčni ishemiji.

Searching for innovative biological drugs

Noncommunicable diseases (NCDs), also known as chronic diseases, tend to be of long duration and are the result of a combination of genetic, physiological, environmental and behavioral factors. The main types of NCDs are degenerative in nature and include cardiovascular diseases (like heart attacks and stroke), cancers, chronic respiratory diseases (such as chronic obstructive pulmonary disease and asthma) and diabetes. These four groups of diseases account for over 80% of all deaths worldwide. The complexity of these diseases limits the efficacy of traditional drugs and urges the development of innovative, biological therapies able to interfere with complex biological processes. Screening strategies, and in particular high throughout screening based on functional readouts, are emerging as precious tools to identify the most potent molecules in a specific biological context, paving the way to the development of innovative biotherapeutics for the treatment of chronic, degenerative, NCDs.