Miguel Mano

Vodja skupine laboratorija za funkcionalno genomiko in RNA terapije
Centra za nevroznanosti in biologijo celice Univerze v Coimbri, Portugalska

Speaker 1

Biografija: Miguel Mano je vodja skupine laboratorija za funkcionalno genomiko in RNA terapije Centra za nevroznanosti in biologijo celice Univerze v Coimbri na Portugalskem. S svojim obsežnim strokovnim znanjem na področju obsežnih visokozmogljivostnih presejalnih testov in pristopov (RNAi, microRNA, CRISPR, majhne spojine) uporablja širok spekter testov na osnovi celice in se osredotoča na najrazličnejša vprašanja iz biologije. Je vodja multidisciplinarne raziskovalne skupine, usmerjene na dve glavni področji: i) ugotavljanje in molekularna karakterizacija novih celičnih faktorjev, pomembnih za srčno fibrozo, zdravljenja in regeneracije srca ter prenos znanja v učinkovite strategije zdravljenja na osnovi RNA, ter ii) razvoj obsežnih visokozmogljivostnih tehnologij presejalnih testov RNAi, CRISPR in microRNA in za celotni genom.

Raziskovanje velikih količin presejalnih testov kot sredstvo funkcionalne genomike v biomedicini

Fenotipsko presejalno testiranje velikih količin z analizo tako učinkovin kot genomike je neprecenljivo raziskovalno sredstvo, ki je bilo za različne namene, vključno z odkrivanjem in potrjevanjem tarč, odkrivanjem in razvojem učinkovin, ponovno uporabo/premeščanjem učinkovin in študijami mehanizmov, obsežno preučeno tako v gospodarstvu kot v akademskih krogih.
Predvsem funkcionalni genomski presejalni testi z RNAi, CRISPR in microRNa knjižnicami za celotni genom v kompleksnih testih na osnovi celice nudijo edinstveno priložnost za sistematično proučevanje funkcij klasičnih tarč učinkovin in tarč, ki jih drugače ni moč vključiti v učinkovine, s čimer spodbujajo tudi raziskave na področju molekularnih mrež, na katerih temeljijo zapleteni procesi, ki zadevajo biološko plat in bolezni.
Z vpeljavo pristopov obsežnih presejalnih testov na osnovi slik smo lahko prepoznali in opredelili nove celične dejavnike (beljakovine in microRNA) in učinkovine v različnih bioloških okoliščinah in patologijah, vključno s srčno-žilnimi obolenji, okužbami in rakotvornostjo. Z raziskavami smo prišli do nepričakovanih molekulskih akterjev in poti, odkrili pa smo tudi nove možnosti zdravljenja.