Luca Braga

Mednarodni center za genski inženiring in biotehnologijo ICGEB, Italija
King's College v Londonu, Velika Britanija

Speaker 1

Biografija: Luca Braga je raziskovalec na Mednarodnem centru za genski inženiring in biotehnologijo ICGEB v Trstu, kjer deluje pod mentorstvom prof. Maura Giacca. Nela 2019 je postal pridruženi raziskovalec na oddelku za kardiologijo na londonskem King‘s Collegeu, tudi tokrat pod mentorstvom prof. Maura Giacca. Leta 2016 je postal vodja oddelka za visokozmogljivostne presejalne teste Mednarodnega centra za genski inženiring in biotehnologijo ICGEB v Trstu, (https://www.icgeb.org/facilities/high-throughput-screening-equipment). Dr. Braga je dodiplomski študij medicinske biotehnologije dokončal na Univerzi v Milanu, šolanje pa je nadaljeval na magistrskem programu za funkcionalno genomiko Univerze v Trstu. Leta 2017 mu je britanska univerza Open dodelila naziv doktor molekularne biologije za disertacijo o ugotavljanju novih microRNA za zdravljenje hipertrofije srca. V svojem raziskovalnem delu se osredotoča predvsem na razčlenjevanje kompleksnih molekularnih mehanizmov, na katerih temeljijo zdravljenja srca po patologijah na srčnem tkivu, kot so miokardni infarkt, srčna hipertrofija in popuščanje.

Obsežni presejalni testi: od zajetnih knjižnic do uporabnih zadetkov

Obsežni presejalni testi na osnovi slik so močno orodje za pridobivanje sistemskih meritev motenj celičnega fenotipa glede na dano zdravljenje. V kombinaciji z interferenco RNA, CRISPR-Cas9 in majhnimi molekulami generirajo popolno metodo, s katero lahko dešifriramo in, navsezadnje, tudi razvozlamo zahtevne biološke procese, kot so spremembe celice, njene morfologije in razmnoževanja, kar nam omogočajo inovativna robotika ter snemalni in računski sistemi, ki povečujejo tako obseg kot hitrost same analize.
Visokozmogljivi fluorescenčni mikroskopi omogočajo sistematično oceno reakcije in lokalizacijo več biomarkerjev, ki jih na različnih valovnih dolžinah lahko zajamemo istočasno. Z uporabo slik in njihovo avtomatizirano analizo lahko sledimo več fizikalnim in logičnim parametrom, s čimer generiramo večdimenzionalno sliko slehernega biološkega procesa. Opisal bom primere presejalnih testov na podlagi slik, s pomočjo katerih smo lahko uspešno identificirali funkcionalne zadetke vse od obsežnih zbirk molekul neznane funkcije.